SUAMI WAJIB BACA... INILAH AKIBATNYA BILA S-U4MI SUKA HISAP P4YUD4R4 IST3RI!! BANTU SEBARKAN YA...


P3rs3tubuh4n antara seorang lelaki serta p3r3mpu4n jadi halal melalui ijab kabul yang sah. Nikah yang sah menjadi portfolio untuk mengadakan p3rs3tubuh4n. Islam menghalalkannya dengan nikah dan mengharamkannya untuk mereka yg tidak bernikah.


Melalui perkahwinan tertunailah semua impian seorang lelaki serta hasrat
seorang wanita. Fitrah semulajadi insan sudah dilengkapkan dengan hasrat ini. Mereka yang hidup dengan menahan dan mengorbankan hasrat fitrah n4fsuny4 bertemu dengan pelbagai problem salah satunya ; psikologi yang terganggu, ketidakstabilan emosi, selanjutnya membawa problem dalam kehidupan seharian.

Dalam hal ini, Islam berikan ruang untuk seorang itu menikmati hasrat n4fsuny4 dengan izin syarak. Tetapi sebagai hamba yang di ciptakan untuk mematuhi perintah Tuhan jadi cara serta norma dalam mengadakan hubung4n su4mi ist3ri perlu dijaga.
KODE IKLAN 300x 250
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==
KODE IKLAN DFP 2
KODE IKLAN DFP 2